_

Valge Maja

2010. aasta jaanuaris lõpetas BPT Valge Maja fassaadide renoveerimise – töö, millega oli ideetasandil alustatud juba aastaid tagasi. Fassaadi renoveerimisprojekti autoriks on Kalle Rõõmuse arhitektuuribüroo. Koos esteetiliste parandustega lisati fassaadile ka täiendav soojustus, tänu millele on Valge Maja energiasäästlikkuse mõttes eeskujuks enamikule uusehitistele. 2010. aastal renoveeriti ühiskasutatavad pinnad, sissepääsud, õueala jne., millega anti viimane lihv ajaloolise tehasekompleksi ümbersünnile.